Mimuido - Szarka Gábor

Mimuido - Szarka Gábor

Festő, grafikus, előadóművész

Szarka Fedor Guido festő, grafikus, előadóművész.

Fiatal éveiben többször költözött, ezért életére a ‘folyamatos változás’ törvényszerűsége halmozottan érvényes. Egyvalami azonban viszonylag korán állandósult nála: a rajzolás iránti szenvedély. A szentesi születésű művész gimnáziumi éveiben Szombathelyen, a Derkovits Művészeti Szabadiskolába járt, majd érettségi után Budapesten többféle módon kapcsolódott a kreatív tevékenységekhez: dekoratőrképzős, színitanodás és Corvin Rajziskolás lett. Utóbbi a grafika alapjait és szeretetét erősítette meg benne. 1996-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatója lett képgrafika szakon. 2000-ben elnyerte a Hágai Királyi Képzőművészeti Akadémia ösztöndíját, 2001-ben megszerezte a Képgrafikusművész diplomát. Munkáival a harmónia megteremtésére törekszik.

“Az én feladatom, hogy hangokat adjak ki, az, hogy kitől jön a válasz és mikor, az már nem az én felelősségem, de sorsszerűen történik.”

Rendszeres kiállítója a magyarországi kiállítótermeknek, performance-okat csinál, pantomimezik, közel állnak hozzá a ritmushangszerek.

A Fesztiválra Mimuidoként érkezik!

Mimuido a művészet udvari bolondja, olyan, mint egy tükör, amerre fordítja ábrázatát, mindig újabb meg- és felmutatni való képet lát. Figurája kiemeli a mozdulatsorokat, ezzel többletjelentést adva nekik. Mimuido tükre görbe, nagyító, de tiszta, lényeglátó. Karakterérzéke csalhatatlanul, pontos ritmusban csillantja fel a tökéletlenségében is szerethető örök emberit. Fest, táncol, zenél, saját hatása alá esik, de valahogy mindig, újra és újra sikerül feltápászkodnia.

További információ